maandag 27 september 2010

~Herfst!!!

Het is weer Herfst,
ook goed te zien in onze achtertuin.
Vele Mooie Paddenstoelen schieten hier uit de grond!

 

dinsdag 14 september 2010

~Stille Kracht


Rust in Mij.
Als de vermoeide menselijke natuur in opstand komt,
is dat haar roep om rust.

Rust dan, tot Mijn levenskracht door je heen stroomt.
Wees niet bang voor de toekomst.

Wees rustig, wees stil en juist in die stilte zul je kracht ontvangen
en die kracht zal blijven.

De wereld is van mening, dat er in actie kracht zit.
In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn.

Wat een belofte!
Wat een heerlijke vervulling!
Kracht uit rust en rust uit kracht.

Rust in Mij.
Verblijd je in mij.

dinsdag 7 september 2010

~In de stilte

Ik luister zo graag in de stilte,
De stilte, als God tot mij spreekt.
Ik mag het vol blijdschap ervaren,
Dat met Hem mij nooit iets ontbreekt.
De Geest toont mij Jezus, mijn Heiland,
Die alles voor mij heeft volbracht.
Ik weet dat Hij juist in de stilte,
mijn loflied en danklied verwacht.

Ik luister zo graag in de stilte,
De stilte, als ik Jezus ontmoet
en Hij mij zo duidelijk wil tonen,
Dat ik ben gekocht door Zijn Bloed.
Hoe zal ik Hem naar waarde danken?
In zwakheid prijst Hem toch mijn lied.
Voor alles wat ik in gemeenschap
met Jezus, mijn Heiland geniet.

Dit gedicht, hier boven.
is voor mij geschreven, echt hoor
want, ik luister zo graag in de stilte.
In de stilte versta ik Zijn stem.
Zijn liefdevolle gestalte, zie ik voor mij.
In de stilte ontmoet ik Hem.
Dat kan thuis zijn, buiten als ik de vogels
hoor praten en zingen tot eer voor Hem.
De bomen die klappen en juichen voor Hem.
O, wat geniet ik van die momenten,  
zo alleen met Hem, ook al zijn er vele om mij heen.
Ik voel me alleen met Hem, die mij zo dierbaar is.
Dank U voor dit alles.

Denkend aan het lied:
In de stilte van mijn hart
nader ik tot U, o Heer
in de stilte van mijn hart
kniel ik aan U voeten Heer  ect.  
uit opw. 175

maandag 6 september 2010

lucht
Geloof
Geloof is als een radar
waarmee je door de mist
heen kunt kijken.

Het is de werkelijkheid
van de dingen die op een afstand liggen
en niet waarneembaar zijn
voor het menselijk oog.
~ Corrie ten Boom.

 
Geloof is in je leven gehoorzamen
en opzien naar de  Heer;
gehoorzaamheid is geloof dat naar buiten
treedt en Zijn wil doet.
~ Andrew Murray

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Liefde,
Een leven met Christus
betekent eindeloze liefde.
Zonder Hem
is het een liefdeloos eind.
~ Billy Graham

Liefde
Rijkdom verdwijnt
als sneeuw voor de zon,
aan troost komt een einde,
hoop vervliegt,
maar de liefde blijft
God is liefde.
~ Lew Wallace.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Keuze en Veranderingen
Heer, geef me de rust om dingen
die ik niet kan veranderen te accepteren,
moed om de dingen te veranderen
die ik kan veranderen
en de wijsheid om het verschil te weten.
~ Franciscus van Assisi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vreugde
We hebben allemaal te maken
met pijn en verdriet,
maar de aanwezigheid van God
kan ons dekken en beschermen
als een warm donzen dekbed
en die diepe innerlijke vreugde
naar boven laten komen,
zelfs in de meest verschrikkelijke
omstandigheden.
Ik weet dat omdat ik erin verkeerd heb.
~ Barbara Johnson

 Foto’s van Internet.