dinsdag 23 november 2010

~De Herfst


Niets is zo triest als in de herfst de regen
die schreiend neertikt op de donkere grond;
de natte, bruine bladen op de wegen
zijn neergevallen, dodelijk verwond

herfst
En kaler worden elke dag de bomen,
en stiller wordt het in het slapend bos;
en ook in mij sterven de lentedromen,
mijn eenzaam hart laat zijn verlangen los.

Zijn er geen bloemen, die voor eeuwig bloeien?
Duurt elke vreugde zo wanhopig kort?
Mag al het levende alleen maar groeien
opdat het door de dood vernietigd wordt?

Ik droom van bloemen die nooit meer verwelken,
van vogels met een nimmer zwijgend lied,
van vreugdewijn uit nimmer volle kelken,
van liefde, zonder scheiding en verdriet.

       gedichtje van Nel Benschop

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zoals een vader met zijn kind, aan de hand
gaat wandelen, die nog niet zo goed kan lopen.
Het daarom stevig vasthoud,
het kleine handje in zijn grote hand,
om te voorkomen dat het zou vallen.
Zo mag ik mijn hand in Zijn hand leggen
Zijn grote en sterke hand.
En tijdens het wandelen met Hem,
struikel ik steeds weer op nieuw.
Maar Hij omklemt mij stevig vast.

Telkens trekt Hij me weer omhoog,
mij liefdevol aankijkend
en vol vertrouwen op Hem,
sta ik weer recht.
Samen gaan we weer verder op onze weg.
Wandelend, hand in hand

Dit was een beeld wat ik een keer kreeg voor mijn leven.

maandag 15 november 2010

~Eindelijk weer iets van mij

Ben al bijna 2 jaar ziek en heb weinig zin iets te ondernemen
Kreeg van de ene dag op de andere dag, reuma.
Dat ging gepaard met helse pijnen en kon mij niet meer bewegen.

Ik wist niet wat me gebeurde tot ik naar de dokter ging
en meteen werd doorgestuurd
naar de reumatoloog dan krijg je horen wat er aan de hand is.

Ondertussen kreeg ik ook een bacterie in mijn longen en luchtwegen.
Dus al met al geen pretje en veel pijn en doodmoe.

Dat is nog steeds zo, maar toch probeer ik weer een beetje de draad op te pakken.
En soms heb ik van die dagen dat het me niet zo goed gaat.

schrijf in mijn dagboekje:
Dinsdag 2nov.

Voel me vandaag niet zo fijn, een beetje triest en down.
Wil het bij U brengen en vraag U, neem het weg,
wat me zo belast en verdrietig maakt.

De heer zegt in Zijn Woord:
Jij zult een schitterend kroon zijn in de hand van de Heer,
een koninklijke tulband in de hand van je God.
Men noemt je niet langer Verlatene,
(wat ik vaak zo voel en erg eenzaam)
en niet langer troosteloos oord
maar jij zult heten Mijn verlangen, 
Mijn Bruid
Zoals de bruidegom zich verheugd voor zijn bruid,
zo zal je God zich over jou verheugen.

uit Jes. 62 gelezen   
lees als antwoord:

Ik vind grote vreugde in de heer,
mijn hele wezen jubelt om mijn God,
Hij deed mij het kleed aan, hulde mij in de
mantel van de gerechtigheid.

                            Dank U voor uw woord,

Dat steeds weer nieuwe vreugde en rust brengt
in soms mijn verwarde gedachten en triestheid.

Lees verder in Jeremia,
Voordat ik je vormde in de moeder schoot,
had ik je al uitgekozen,
voordat je de moederschoot verliet,
had Ik je al aan Mij gewijd.
Wees voor niemand bang, Ik zal je terzijde staan en je redden...........

                            "Spreekt de Heer”