maandag 17 oktober 2011

Eindelijk ben ik weer terug op mijn blog
Afgelopen febr. zijn we verhuist en zijn weer een beetje op order,
een beetje hoor.
Het was veel werk maar we hebben een mooie plek.
We wonen  in een appartement  en wel 5 hoog.
Een mooi en prachtig uitzicht.

   
‘s Avonds zien we de ondergaande zon en
prachtige kleuren aan de horizon..
Ik noem het een kadootje van onze "Heer".
Geweldig.
We zijn er heel blij mee.

Hierbij een kort gedichtje van Phil Bosmans,
Vitaminen voor het hart.

Vandaag leven!
Vandaag   blij zijn!
Vandaag gelukkig zijn!

Maak je hart vrij,
Laat je levensvreugde~                    
en je geluk niet afhangen
van honderd en een
futiliteiten.

zondag 3 april 2011

~Wat uitspraken

             Geloof
Geloof is als een radar
waarmee je door de mist
heen kunt kijken.
Het is de werkelijkheid
van de dingen die op een afstand liggen
en die niet waarneembaar zijn
voor het menselijk oog.
Corrie ten Boom.

 
          Geloof
Geloof is in je leven gehoorzamen
      en opzien naar de Heer;
gehoorzaamheid is geloof
dat naar buiten treedt en Zijn wil doet.
Andrew Murray.

              Liefde,
Een leven met Christus
betekent eindeloze liefde.
Zonder Hem
is het een liefdeloos eind.
Billy Graham.

Keuze en veranderingen
Heer, geef me de rust om dingen
die ik niet kan veranderen te accepteren,
moed om de dingen te veranderen
die ik kan veranderen
en de wijsheid om het verschil te weten.
Franciscus van Assisi.

               
Volgende keer schrijf ik wel even waarom er zolang
geen nieuw bericht van mij was.  RB

~Wijsheid!!.

Heer dank U wel voor deze nieuwe dag
Een dag van Uw schepping waarin ik mag leven.
Een leven tot Uw eer en glorie.
U hebt mij beloofd, dat ik voor iedere dag van mijn leven
de kracht mag ontvangen, die ik nodig heb.

     

                   U zegt:

Zie elke moeilijkheden onder de ogen en
wees er van overtuigd,
dat je hier wijsheid en kracht zult ontvangen.
Maak daar aanspraak op.
Vertrouw, dat Ik Mijn gedane beloften zal houden.
In de hemel en op aarde is voor elke taak,
die Ik een van mijn kinderen
op draag, alles klaar gezet wat nodig is voor het
volbrengen van die taak.
Waarom zou je vrezen?

                        Waarom twijfelen?

Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar U .
Trekken zij door een dal van dorheid,
het verandert voor hen in een oase.
Rijke zegen daalt als regen neer,
Steeds krachtige gaan zij voort,
om in Sion voor God te verschijnen.

Hij is groter dan alles
een duidig
is helder
waarachtig
rechtvaardig
betrouwbaar

De Heer is volmaakt.
Zijn wet is een levens kracht
Hoe groot en machtig bent U, op heel de aarde.
Vreugde van mijn hart, helder en een
licht voor mijn ogen.
Levens kracht voor mij.
Ik word er door verlicht rijk beloond.
Dank U , dat ik U kennen en ervaren in mijn leven.  

zaterdag 22 januari 2011

~Psalm 23

De Heer is mijn Herder,
mij zal niets ontbreken.                      

Hij doet mij neder liggen
in grazige weiden                                   Voedsel
Hij voert mij aan rustige wateren                                                      Rust                                             

Hij leidt mij in het spoor der
gerechtigheid                                          Leiding                                       

Om Zijns naams wil                               Levensdoel                                         

Al ging ik ook door een diep dal,
ik zou niet vrezen                                  Vrede

Want Gij zijt bij mij,                               Gezelschap
U stok en staf                                            Bescherming
vertroosten mij.                                      Troost

Gij richt een tafel toe
voor mijn aangezicht                            Gemeenschap
tegen over mijn tegenpartijders      Overwinning

Gij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over                          Vreugde

alle goede zal mij volgen                      Zegen
al de dagen dat ik leef                             Genade
en ik zal in het huis
des Heren blijven                                    Heerlijkheid

Tot in de lengte van dagen.                 Een schone toekomst.