zondag 3 april 2011

~Wat uitspraken

             Geloof
Geloof is als een radar
waarmee je door de mist
heen kunt kijken.
Het is de werkelijkheid
van de dingen die op een afstand liggen
en die niet waarneembaar zijn
voor het menselijk oog.
Corrie ten Boom.

 
          Geloof
Geloof is in je leven gehoorzamen
      en opzien naar de Heer;
gehoorzaamheid is geloof
dat naar buiten treedt en Zijn wil doet.
Andrew Murray.

              Liefde,
Een leven met Christus
betekent eindeloze liefde.
Zonder Hem
is het een liefdeloos eind.
Billy Graham.

Keuze en veranderingen
Heer, geef me de rust om dingen
die ik niet kan veranderen te accepteren,
moed om de dingen te veranderen
die ik kan veranderen
en de wijsheid om het verschil te weten.
Franciscus van Assisi.

               
Volgende keer schrijf ik wel even waarom er zolang
geen nieuw bericht van mij was.  RB

Geen opmerkingen: