maandag 21 mei 2012

~Mijn Dochter..

In 1970,
Is onze jongste dochter geboren.
En er was iets mis met haar, ze had stuurstof te kort
gehad tijdens de geboorte, met het gevolg een
m.v. handicap.

maar van het was meteen liefde op het eerste gezicht voor mij.
Heel blij was ik met haar, en  ze was zo mooi
en een stralend gezicht.
Vroeger schreef ik altijd heel veel op, nu nog soms maar
ik zou toch graag laten weten van toen.

Dit heb ik geschreven toen ze 15 jaar was, het was 1985.

Blij dat jij er bent,
Jij
met je glanzende haar,
je lichtende ogen
je lachende mond.
Blij dat jij er bent.
Jij bent zo anders
dan ik,
in je bewegingen
in je praten
in je manier van je doen

Als ik jou zie
word de rest onbelangrijk,
jij maakt de wereld mooier,
zonniger,
Ik ben heel blij dat ik leef
en jou mag ontmoeten.

Jij of ik.
Wie is er gehandicapt
jij of ik?
jij kunt mij niet goed verstaan
bang om met me om te gaan.
maar ik ben ook een mens
precies als jij.
alleen is er lichamelijk iets aan de hand met mij.
Ik kan niet praten, maar wel naar je kijken.
Ik kan niet lopen,
maar lachen kan ik wel.
Ik spreek mijn taal,
maar kan jij die ook volgen?
Als je het eens zou proberen,
Mijn spel?

Jij geeft mij zorg en
ik geef je vriendschap.

Jij geeft mij aandacht.,
ik geef je mijn hart.

Jij geeft mijn handen,
ik geef je voldoening

Jij geeft mij benen,
en ik geef je een start.

om te gaan kijken met andere ogen.
Om te gaan voelen wat ik ook steeds voel,
om je te leren dat ik ook een mens ben
om in te leven in wat ik bedoel.

Wie is er gehandicapt?
jij of ik?
Jij kunt mij niet goed verstaan
bang om er mee om te gaan.
Maar ik ben een mens precies als jij
alleen is er lichamelijk iets aan de hand met mij.

vrijdag 18 mei 2012

Liefde kent geen politieke kleuren.
Goede politiek houdt voor alles rekening met de mens.
Bij alle beraadslagingen gaat het in goede
politiek om
de concrete menselijke personen
als individu en
als deel van de gemeenschap.

Verder schenkt goede politiek heel bijzondere
aandacht aan de problemen en noden
van de zwakke en de machteloze mens.
 

Men moet grote bomen durven snoeien
om de kleine plantjes
"lucht , "licht "en leven te geven.
dat klein beetje "zon" dat niemand missen kan.

uit het boekje van Phil Bosmans.