vrijdag 18 mei 2012

Liefde kent geen politieke kleuren.
Goede politiek houdt voor alles rekening met de mens.
Bij alle beraadslagingen gaat het in goede
politiek om
de concrete menselijke personen
als individu en
als deel van de gemeenschap.

Verder schenkt goede politiek heel bijzondere
aandacht aan de problemen en noden
van de zwakke en de machteloze mens.
 

Men moet grote bomen durven snoeien
om de kleine plantjes
"lucht , "licht "en leven te geven.
dat klein beetje "zon" dat niemand missen kan.

uit het boekje van Phil Bosmans.

Geen opmerkingen: