zondag 3 april 2011

~Wat uitspraken

             Geloof
Geloof is als een radar
waarmee je door de mist
heen kunt kijken.
Het is de werkelijkheid
van de dingen die op een afstand liggen
en die niet waarneembaar zijn
voor het menselijk oog.
Corrie ten Boom.

 
          Geloof
Geloof is in je leven gehoorzamen
      en opzien naar de Heer;
gehoorzaamheid is geloof
dat naar buiten treedt en Zijn wil doet.
Andrew Murray.

              Liefde,
Een leven met Christus
betekent eindeloze liefde.
Zonder Hem
is het een liefdeloos eind.
Billy Graham.

Keuze en veranderingen
Heer, geef me de rust om dingen
die ik niet kan veranderen te accepteren,
moed om de dingen te veranderen
die ik kan veranderen
en de wijsheid om het verschil te weten.
Franciscus van Assisi.

               
Volgende keer schrijf ik wel even waarom er zolang
geen nieuw bericht van mij was.  RB

~Wijsheid!!.

Heer dank U wel voor deze nieuwe dag
Een dag van Uw schepping waarin ik mag leven.
Een leven tot Uw eer en glorie.
U hebt mij beloofd, dat ik voor iedere dag van mijn leven
de kracht mag ontvangen, die ik nodig heb.

     

                   U zegt:

Zie elke moeilijkheden onder de ogen en
wees er van overtuigd,
dat je hier wijsheid en kracht zult ontvangen.
Maak daar aanspraak op.
Vertrouw, dat Ik Mijn gedane beloften zal houden.
In de hemel en op aarde is voor elke taak,
die Ik een van mijn kinderen
op draag, alles klaar gezet wat nodig is voor het
volbrengen van die taak.
Waarom zou je vrezen?

                        Waarom twijfelen?

Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar U .
Trekken zij door een dal van dorheid,
het verandert voor hen in een oase.
Rijke zegen daalt als regen neer,
Steeds krachtige gaan zij voort,
om in Sion voor God te verschijnen.

Hij is groter dan alles
een duidig
is helder
waarachtig
rechtvaardig
betrouwbaar

De Heer is volmaakt.
Zijn wet is een levens kracht
Hoe groot en machtig bent U, op heel de aarde.
Vreugde van mijn hart, helder en een
licht voor mijn ogen.
Levens kracht voor mij.
Ik word er door verlicht rijk beloond.
Dank U , dat ik U kennen en ervaren in mijn leven.