zondag 3 april 2011

~Wijsheid!!.

Heer dank U wel voor deze nieuwe dag
Een dag van Uw schepping waarin ik mag leven.
Een leven tot Uw eer en glorie.
U hebt mij beloofd, dat ik voor iedere dag van mijn leven
de kracht mag ontvangen, die ik nodig heb.

     

                   U zegt:

Zie elke moeilijkheden onder de ogen en
wees er van overtuigd,
dat je hier wijsheid en kracht zult ontvangen.
Maak daar aanspraak op.
Vertrouw, dat Ik Mijn gedane beloften zal houden.
In de hemel en op aarde is voor elke taak,
die Ik een van mijn kinderen
op draag, alles klaar gezet wat nodig is voor het
volbrengen van die taak.
Waarom zou je vrezen?

                        Waarom twijfelen?

Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar U .
Trekken zij door een dal van dorheid,
het verandert voor hen in een oase.
Rijke zegen daalt als regen neer,
Steeds krachtige gaan zij voort,
om in Sion voor God te verschijnen.

Hij is groter dan alles
een duidig
is helder
waarachtig
rechtvaardig
betrouwbaar

De Heer is volmaakt.
Zijn wet is een levens kracht
Hoe groot en machtig bent U, op heel de aarde.
Vreugde van mijn hart, helder en een
licht voor mijn ogen.
Levens kracht voor mij.
Ik word er door verlicht rijk beloond.
Dank U , dat ik U kennen en ervaren in mijn leven.  

Geen opmerkingen: