zaterdag 22 januari 2011

~Psalm 23

De Heer is mijn Herder,
mij zal niets ontbreken.                      

Hij doet mij neder liggen
in grazige weiden                                   Voedsel
Hij voert mij aan rustige wateren                                                      Rust                                             

Hij leidt mij in het spoor der
gerechtigheid                                          Leiding                                       

Om Zijns naams wil                               Levensdoel                                         

Al ging ik ook door een diep dal,
ik zou niet vrezen                                  Vrede

Want Gij zijt bij mij,                               Gezelschap
U stok en staf                                            Bescherming
vertroosten mij.                                      Troost

Gij richt een tafel toe
voor mijn aangezicht                            Gemeenschap
tegen over mijn tegenpartijders      Overwinning

Gij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over                          Vreugde

alle goede zal mij volgen                      Zegen
al de dagen dat ik leef                             Genade
en ik zal in het huis
des Heren blijven                                    Heerlijkheid

Tot in de lengte van dagen.                 Een schone toekomst.

Geen opmerkingen: