maandag 26 oktober 2009

In al die jaren heb ik heel wat opgeschreven.
Dat wat mij aanspreekt uit de Bijbel maar
ook andere dingen die mij interesseren.

Dit is iets wat ik op heb geschreven;
op Maandag 17 nov. 2oo3

Heer, mijn God, de majesteit en glorie
van Uw naam vullen de gehele aarde
en de hemelen vloeien ervan over.
De hemelen vertellen over Gods grote eer en
de luchten
spreken over Zijn scheppend werk.
  Sevenum   
De hele schepping spreekt over God;
die "taal" hoort men over de hele aarde.
De zon wandelt elke dag van het ene tot
het andere einde van de aarde;
alles in heel de wereld ervaart haar stralende gloed.

Als ik in de nacht omhoog kijk naar de hemel
en het werk van Uw handen zie de maan
en de sterren, die U een plaats gegeven hebt.
Kijk naar de natuur de prachtige kleuren,
het wisselen van de seizoenen.
De dieren ieder naar hun eigen aard,
zelfs de kleine vogels die fluiten tot Uw eer.

Dan kan ik maar niet begrijpen dat U zich
bekommert om een klein en nietig mens.
Dat U werkelijk aandacht voor hen hebt!
En U hebt hem een plaats vlak onder U gegeven,
U gaf hem een kroon van glorie en eer.

Bergen aan zee 
U gaf hem zelfs macht over alles wat U had gemaakt;
alles staat onder zijn gezag.
Ik loop over van blijdschap en vreugde, dank zij U.
Als ik dit alles, van dit wonder mag ervaren en mag zien.
Dan kan ik U alleen maar danken , U loven en prijzen.

Alles is uit Hem ontstaan,
alles is door Hem geschapen,
alles heeft zin doel in Hem.
Hem komt de eer toe, tot in eeuwigheid.

Rom.11:36.

Geen opmerkingen: