dinsdag 7 september 2010

~In de stilte

Ik luister zo graag in de stilte,
De stilte, als God tot mij spreekt.
Ik mag het vol blijdschap ervaren,
Dat met Hem mij nooit iets ontbreekt.
De Geest toont mij Jezus, mijn Heiland,
Die alles voor mij heeft volbracht.
Ik weet dat Hij juist in de stilte,
mijn loflied en danklied verwacht.

Ik luister zo graag in de stilte,
De stilte, als ik Jezus ontmoet
en Hij mij zo duidelijk wil tonen,
Dat ik ben gekocht door Zijn Bloed.
Hoe zal ik Hem naar waarde danken?
In zwakheid prijst Hem toch mijn lied.
Voor alles wat ik in gemeenschap
met Jezus, mijn Heiland geniet.

Dit gedicht, hier boven.
is voor mij geschreven, echt hoor
want, ik luister zo graag in de stilte.
In de stilte versta ik Zijn stem.
Zijn liefdevolle gestalte, zie ik voor mij.
In de stilte ontmoet ik Hem.
Dat kan thuis zijn, buiten als ik de vogels
hoor praten en zingen tot eer voor Hem.
De bomen die klappen en juichen voor Hem.
O, wat geniet ik van die momenten,  
zo alleen met Hem, ook al zijn er vele om mij heen.
Ik voel me alleen met Hem, die mij zo dierbaar is.
Dank U voor dit alles.

Denkend aan het lied:
In de stilte van mijn hart
nader ik tot U, o Heer
in de stilte van mijn hart
kniel ik aan U voeten Heer  ect.  
uit opw. 175

Geen opmerkingen: