maandag 18 mei 2009

~Psalm 139:13-16~

Want Gij hebt mijn nieren gevormd,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.

Ik loof U,
omdat ik gans wonderbaar ben toebereid,
wonderbaar zijn uw werken;
mijn ziel weet dat zeer wel.

Mijn gebeente was voor U niet verholen,
toen ik in het verborgene gemaakt werd,

Uw ogen zagen mijn vormloos begin;
in uw boek waren zij alle opgeschreven.                  

bijbel

Geen opmerkingen: